Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου με το όνομα χώρου (domain name) www.parea.gr (εφεξής ως «ο διαδικτυακός τόπος») από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής «Newsphone Hellas»).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν κάνουν χρήση των υπηρεσιών, οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη. Αν ο χρήστης θεωρεί τους παρόντες όρους μη αποδεκτούς από τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών.

1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε χρήση των υπηρεσιών μπορεί να προβεί πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν διαπιστωθεί ανηλικότητα :
   - διαγράφεται ο λογαριασμός του χρήστη και πλέον αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου
  - η Newsphone Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεση του χρήστη στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου
  - Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στη Newsphone Hellas για κάθε ζημία που μπορεί να της προκληθεί από την ψευδή του δήλωση.

Σημειώνεται ότι η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη. Ειδικότερα το πρόσωπο που ενδιαφέρεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης, να επιλέξει προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και όνομα χρήστη (user name), να συμπληρώσει το όνομα με το οποίο επιθυμεί να συστήνεται στα μέλη του διαδικτυακού τόπου, την ημερομηνία γέννησης του, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

Οι χρήστες θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαχείριση του λογαριασμού τους (user account), καθώς και για τη διασφάλιση αυτών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Για το λόγο αυτό οι χρήστες των υπηρεσιών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τους ενδείκνυται να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα :
- να μην αποκαλύπτουν σε τρίτο πρόσωπο το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) τους
- να αλλάζουν συχνά κωδικό πρόσβασης

Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Newsphone Hellas εάν το όνομα χρήστη (user name) και ο κωδικός πρόσβασης (password) τους έχουν υποκλαπεί αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@parea.gr

Οι χρήστες των υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν μέσω του διαδικτυακού τόπου την ενδεχόμενη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account).

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Πέραν των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που ενδεχομένως ορίζονται σε άλλα σημεία των παρόντων όρων οι χρήστες έχουν επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις :

Οι χρήστες αποδέχονται ότι όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. H Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και στα e-mails, στις συζητήσεις, στο chat, στα events, στο messenger και στο προφίλ των χρηστών τις σκέψεις, ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν, καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται για τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του chat, καθώς και του messenger που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο. Ο διαδικτυακός τόπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται ή/και λαμβάνονται από τους χρήστες.

Ομοίως η επίσκεψη προσωπικών σελίδων άλλων χρηστών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Στις περιπτώσεις δε που σε κάποιες υπηρεσίες, παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα να αναρτούν / δημοσιεύουν περιεχόμενο ή και να καταγράφουν απόψεις και σχόλια σε σελίδες άλλων χρηστών, τα οποία ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους, η Newsphone Hellas δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε φύσης ζημία ήθελε τυχόν υποστούν οι δημιουργοί ή οι επισκέπτες των ανωτέρω σελίδων.

Αν υποπέσει στην αντίληψη των διαχειριστών ή η Newsphone Hellas ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του δικτυακού του τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου (πχ περιεχομένου που θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων ή/και παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους μόνιμα ή προσωρινά. Ο παρών όρος ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που οι χρήστες αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους όρους του παρόντος και διαγράφτηκαν, δεν επιστρέφονται. Η Newsphone Hellas μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον διαδικτυακό τόπο, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παραβίαση των παρόντων όρων. Επανειλημμένη παραβίαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους περισσότερες από δύο φορές ή/και έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του χρήστη για τους ανωτέρω λόγους περισσότερες από δύο φορές.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου για:
Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου ή παραπέμπει σε κακοποίηση ανηλίκων, ζώων ή παρότρυνση σε αυτά, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
Β) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
Γ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Δ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.
Επιπρόσθετα, οι χρήστες:

 • Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν στο chat διευθύνσεις, προσωπικά mails, τηλέφωνα και λοιπά προσωπικά δεδομένα.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα εκτός ελληνικά ή greeklish (μπορούν να χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα μόνο στις προσωπικές (private) συνομιλίες).
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν άλλο ψευδώνυμο (nickname) από αυτό με το οποίο έκαναν εγγραφή.
 • Δεν επιτρέπεται να γράφουν με κεφαλαία γράμματα στο chat.
 • Δεν επιτρέπεται να γράφουν στο chat για μέλη που δεν βρίσκονται online την συγκεκριμένη στιγμή.
 • Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στο chat προσωπικές (private) τους συνομιλίες.
 • Δεν επιτρέπεται να κάνουν παράπονα στο chat μετά από διακοπή τους από την υπηρεσία (ΒΑΝ).
 • Δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν το ίδιο κείμενο.
 • Δεν επιτρέπεται να ενοχλούν και να απειλούν.
 • Δεν επιτρέπεται να εισάγουν οποιασδήποτε μορφής κείμενο προπαγανδιστικού, αντεθνικού χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται προσβάλλουν σύμβολα.
 • Δεν επιτρέπεται να προτρέπουν σε ερωτική συνεύρεση ή να προσφέρουν χρήματα για οιονδήποτε λόγω (πορνεία κλπ.)
 • Δεν επιτρέπεται να υβρίζουν, θίγουν, προσβάλλουν και γενικά να ενοχλούν τους άλλους χρήστες των υπηρεσιών.
 • Δεν επιτρέπεται να κάνουν διαφήμιση ή δυσφήμιση (άλλα web sites, προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες).
 • Δεν επιτρέπεται οι χρήστες να προσκαλούν άλλα μέλη του διαδικτυακού τόπου σε άλλες ιστοσελίδες (sites).

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες των υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση των υπηρεσιών και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμο και μη εμπορικό σκοπό και μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες όρους χρήσης και στον διαδικτυακό τόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές (servers) ή τα δίκτυα της Newsphone Hellas ή με τρόπους οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών ή του διαδικτυακού τόπου από οποιοδήποτε άλλο χρήστη. Δεν επιτρέπεται να αποπειραθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, στους λογαριασμούς των χρηστών ή σε συστήματα υπολογιστών ή σε δίκτυα μέσω παράνομης εισβολής (hacking), μέσω εξόρυξης κωδικών πρόσβασης ή άλλων μέσων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα :

 • αντιγράψει, τροποποιήσει, προσαρμόσει, μεταφράσει ή κάνει αποσυμπίληση (reverse engineer) κάποιου τμήματος του διαδικτυακού τόπου, του περιεχομένου του ή υλικών και / ή των υπηρεσιών
 • απομακρύνει ειδοποιήσεις που αφορούν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο και /ή τις υπηρεσίες ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που λαμβάνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και /ή των υπηρεσιών
 • χρησιμοποιήσει εφαρμογή ή λογισμικό μαζικής ή επιλεκτικής καταφόρτωσης και αποθήκευσης (robot, spider κλπ.), έρευνας/επανάκτησης σε διαδικτυακό τόπο ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να έχει πρόσβαση, να ανακτήσει ή να δημιουργήσει κατάλογο από τμήμα του διαδικτυακού τόπου και/ή των υπηρεσιών
 • αναδιαμορφώσει ή αποκόψει και παρουσιάσει τμήμα των ιστοσελίδων που είναι μέρος του διαδικτυακού τόπου και /ή των υπηρεσιών
 • δημιουργεί λογαριασμούς χρηστών με αυτόματα μέσα ή με ψευδή ή απατηλά μέσα
 • συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες σε σχέση με απαγορευμένες ενέργειες που περιγράφονται στη παρούσα παράγραφο ή
 • χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών μέσων, για να διενεργήσει αποσπασματική συλλογή και επεξεργασία (web scraping) οποιουδήποτε τμήματος του διαδικτυακού τόπου, του περιεχομένου του ή υλικών και /ή των υπηρεσιών.

Απαγορεύεται επίσης στον χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οι χρήστες να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες ή να υποκλέπτουν τέτοια δεδομένα με σκοπό την αποστολή ή την διευκόλυνση αποστολής μαζικών αζήτητων μηνυμάτων (spam). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το λογαριασμό τους για να παραβιάσουν τους όρους του παρόντος όρου. Η Newsphone Hellas δικαιούται να διαγράψει εγγεγραμμένο χρήστη ή να του απαγορεύσει την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο αμέσως και να λάβει νομική δράση εναντίον του εάν χρήστης ή οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί τους κωδικούς του χρήστη παραβιάσει τον παρόντα όρο.

Πλέον των άλλων δικαιωμάτων της που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης η Newsphone Hellas δικαιούται :

 • να προβεί σε κάθε νομική ενέργεια και να εφαρμόσει κάθε τεχνική αποκατάστασης με σκοπό να εμποδίσει την παραβίαση των παρόντων όρων και να επιδιώξει την εκτέλεση των παρόντων όρων χρήσης,
 • να επιδιώξει νομικά την ικανοποίηση της για κάθε ζημία της από την παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων και εν γένει των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι Χρήστες μπορούν να πληρώνουν για την χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους :
- Mε χρήση τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) καλώντας τον αριθμό που θα τους υποδειχθεί και δίνοντας τον κωδικό μέλους που θα τους ζητηθεί κατά την συγκεκριμένη αγορά υπηρεσίας. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά.
- Με σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο και αποστέλλοντας μήνυμα με τον κωδικό μέλους που θα τους δοθεί στην συγκεκριμένη κάθε φορά αγορά υπηρεσίας. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά.
- Με πιστωτική κάρτα. Με την πιστωτική του κάρτα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την χρέωση από τις διαθέσιμες επιλογές.
Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για την εξόφληση υπηρεσιών/συνδρομών του διαδικτυακού τόπου δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Η χρέωση γίνεται απευθείας από τον διακομιστή (Server) της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των χρηστών των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας ενός χρήστη, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας του χρήστη, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας, πραγματοποιείται και η χρέωση. Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EFG Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit. Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL οι χρήστες θα παρατηρήσουν στον browser (π.χ. Internet Explorer) ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθούν σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής των χρηστών μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα τους στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή τους, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης τους στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί τους. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής των χρηστών χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Parea Credits. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν credits (πόντους) για να τα χρησιμοποιήσουν για την αγορά υπηρεσιών στον διαδικτυακό τόπο έχοντας υπόψη τους τα ακόλουθα :

 • Για την αγορά των credits δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
 • Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή πώλησης των credits οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την έκδοση των credits.
 • Δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση των credits με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή νομισματική αξία.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης διαγράψει το λογαριασμό του ή ο λογαριασμός του διαγραφεί από τον διαδικτυακό τόπο για παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης, ο χρήστης θα χάσει οποιαδήποτε credits έχει συγκεντρώσει.
 • Αν ο χρήστης λάβει από τον διαδικτυακό τόπο δωρεάν credits ή credits που αποδίδονται με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τα ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή.

Διευκρινίζεται ότι η Newsphone Hellas έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή/ και προϊόντων που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Newsphone Hellas ενημερώνει τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου για προγραμματισμένες ενέργειες αναβάθμισης, συντήρησης ή άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την ποιότητα ή την παροχή των υπηρεσιών. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοιες ενέργειες. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας μιας τέτοιας μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Newsphone Hellas, συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, συνεργάτες, διευθυντές, πράκτορες, υπαλλήλους, αδειοδόχους, προμηθευτές, διαδόχους για κάθε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημιά, κόστος, έξοδα, αμοιβές δικηγόρων σχετικά με αγωγές, δικαστικές διαδικασίες, αποφάσεις, εκτελέσεις αποφάσεων, είτε προέρχονται από τρίτα πρόσωπα είτε όχι, λόγω ή που απορρέουν από : α) την παραβίαση από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, β), την χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη, γ) την παραβίαση από τον χρήστη κάθε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης από τον χρήστη δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος φυσικού ή νομικού προσώπου και δ) την παράνομη διαχείριση του λογαριασμού του.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αποζημίωσης θα ισχύουν και μετά την διαγραφή του χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ NEWSPHONE HELLAS – ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails, κλπ), οι σελίδες χρηστών ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών του.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια του μεγέθους και του αριθμού των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, videos κλπ) αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα την παροχή κάποιων υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή οποιωνδήποτε e-mail, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας / ενότητας του.

Η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων, για ηθική βλάβη, για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, παρεμπίπτουσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, για έξοδα που προκύπτουν από την χρήση ή από αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών, του διαδικτυακού τόπου, από αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι υπάλληλοι της Newsphone Hellas έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς, απώλειας ή εξόδου.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι προβαίνει στην χρήση των υπηρεσιών με δική του πρωτοβουλία, ρίσκο και ευθύνη και με την γνώση των παρόντων όρων. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών.

Η Newsphone Hellas δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

Η Newsphone Hellas δεν εγγυάται ούτε εγκρίνει ούτε φέρει ευθύνη για περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες των υπηρεσιών, από διαφημιζόμενους μέσω του διαδικτυακού τόπου ή από άλλους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους, ούτε φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε σχέση με αυτά.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή υπαινισσόμενη ή θεσμοθετημένη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Η Newsphone Hellas αποποιείται, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή υπαινισσόμενη, σχετικά με την ακρίβεια του περιεχόμενου των υπηρεσιών. Η Newsphone Hellas δεν εγγυάται ότι τυχόν ελλείψεις ή λάθη θα διορθώνονται ή ότι οι υπηρεσίες ή εν γένει το διαδίκτυο δεν περιέχουν "ιούς", λάθη ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι θα δεν θα διακόπτονται, ότι τα αποτελέσματα που θα αποκτώνται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι αποτελεσματικά, αξιόπιστα, ακριβή ή ότι θα πληρούν τις απαιτήσεις των χρηστών.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία που παρέχεται από την Newsphone Hellas, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τους υπαλλήλους και τους πράκτορες (agents) αυτών δεν θα συνιστά εγγύηση.

Κανένας από την Newsphone Hellas, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με α) την λειτουργία ή εκτέλεση των υπηρεσιών, β) την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται μέσω των υπηρεσιών και γ) γενικά με το διαδίκτυο.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Newsphone Hellas δεν ελέγχει ούτε υποχρεούται να λάβει δράση αναφορικά με το: ποιοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες, ποια αποτελέσματα έχει το περιεχόμενο των υπηρεσιών στο χρήστη, πώς ερμηνεύει ή χρησιμοποιεί ο χρήστης τις υπηρεσίες, ποιες ενέργειες θα λάβει ο χρήστης ως αποτέλεσμα του ότι έχει εκτεθεί στο περιεχόμενο των υπηρεσιών. Ο χρήστης απαλλάσσει την Newsphone Hellas από κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο των υπηρεσιών.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Newsphone Hellas δεν θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τις εκ των παρόντων όρων χρήσης υποχρεώσεις της λόγω μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς ή εκπρόθεσμης εκπλήρωσης αυτών στο βαθμό και για εκείνες τις χρονικές περιόδους, που μια τέτοια μη εκπλήρωση ή πλημμελής ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, οφείλεται σε ανωτέρα βία, η οποία έχει αιτιώδη συνάφεια με την μη εκπλήρωση ή πλημμελή ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Ενδεικτικά, τα ακόλουθα γεγονότα συνιστούν ανωτέρα βία: Ο πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), οι ταραχές, οι πράξεις δολιοφθοράς, οι τρομοκρατικές πράξεις, οι θεομηνίες, οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές, οι μη οφειλόμενες σε βαρεία αμέλεια της Newsphone Hellas, οι εμπορικοί αποκλεισμοί και οι απεργίες. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εμπίπτει στον παρόντα όρο, η Newsphone Hellas θα λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα με τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της Newsphone Hellas, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής των υπηρεσιών για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης.

10. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Newsphone Hellas δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις στις υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης, οποιαδήποτε στιγμή, να παύσει να συνεχίζει να λειτουργεί μέρος ή όλες τις υπηρεσίες ή επιλεκτικά να καταστήσει ανενεργή κάποια τμήματα των υπηρεσιών. Η χρήση των νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών θα διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση των υπηρεσιών από τον ίδιο δεν του δίνει το δικαίωμα να αξιώσει την συνεχόμενη παροχή ή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, καθώς και ότι η Newsphone Hellas δεν θα φέρει καμία ευθύνη λόγω της αναστολής ή ματαίωσης των υπηρεσιών ή τμήματος αυτών.

11. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα, παράπονα ή αιτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω της ενότητας «Επικοινωνία». Ειδικότερα, αναφορικά με τις πληρωμές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναφέρονται στους επιμέρους τρόπους πληρωμής.

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος για το περιεχόμενό τους και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου των επικοιωνιών και προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δεν δεσμεύεται ούτε ευθύνεται για την ορθότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται αυτούς.

13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όποιος ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον διαδικτυακό τόπο, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες, μπορεί να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» με τα στοιχεία του.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτόν κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο (με εξαίρεση το περιεχόμενο που τυχόν προστίθεται από τους χρήστες) και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών της Newsphone Hellas, καθώς και του διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, τεχνολογία, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, κείμενα, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Newsphone Hellas και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκμετάλλευση εμπορική των υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Newsphone Hellas είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και / ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την έρευνα, υπεράσπιση, διευθέτηση και την αποκατάσταση κάθε αξίωσης ή αγωγής για παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή για κάθε άλλη ζημιά που θα προκληθεί από την χρήση ή την πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο από τον ίδιο.

Η Newsphone Hellas παραχωρεί στο χρήστη την άδεια να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των υπηρεσιών μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και δεν μεταβιβάζει τυχόν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο χρήστη με την παραχώρηση άδειας χρήσης των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά και σαφώς, η Newsphone Hellas δεν παραχωρεί στο χρήστη άλλα ρητά ή υπαινισσόμενα δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα επί του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που δεν παραχωρούνται ρητώς από την Newsphone Hellas στο χρήστη διατηρούνται από την Newsphone Hellas.

15. ΛΥΣΗ

Η Newsphone Hellas δύναται να διακόψει/ απενεργοποιήσει την εγγραφή του χρήστη άμεσα, χωρίς προειδοποίηση, εάν υπάρξει παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο το κρίνει σκόπιμο. Η Newsphone Hellas δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του χρήστη ή τρίτου μέρους για τη λήξη της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μετά από μια τέτοια διακοπή/ απενεργοποίηση της εγγραφής του ή λήξη πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Επίσης η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, να διαγράφει οριστικά όλο το περιεχόμενο που οι χρήστες των λογαριασμών αυτών έχουν αναρτήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία της, καθώς επίσης και να διαγράφει το περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει άλλοι χρήστες στις υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες των εν λόγω λογαριασμών (π.χ. e-mail, συζητήσεις κλπ).

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση των υπηρεσιών τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των υπηρεσιών.

17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η Newsphone Hellas δικαιούται να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή άλλως να διαθέσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της με βάση τους παρόντες όρους χρήσης, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς κοινοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα εκχώρησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Τυχόν διαφωνία, διένεξη ή αξίωση προκύπτει από τους ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης ή τη χρήση των υπηρεσιών θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

19. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Εάν κάποιος εκ των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή η Newsphone Hellas θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τον άκυρο όρο με έναν άλλον έγκυρο, ο οποίος όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο και ουσία με τον κριθέντα ως μη νόμιμο ή άκυρο όρο.

20. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Newsphone Hellas και του χρήστη και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων έγγραφων ή προφορικών συμφωνιών.

21. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η παράλειψη ή καθυστέρηση εκ μέρους της Newsphone Hellas ή του χρήστη να ασκήσει οποιο-δήποτε δικαίωμα της/του σύμφωνα με τους παρόντες όρους δεν συνιστά και παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

22. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν περιγράφει την πολιτική που εφαρμόζεται επί της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας (εφεξής ως «η υπηρεσία»), που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.parea.gr (εφεξής ως «διαδικτυακός τόπος»), καθώς και των δεδομένων κίνησης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πολιτική και να προβούν στην χρήση της υπηρεσίας μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους όρους του παρόντος. Η αποδοχή από τους χρήστες της παρούσας πολιτικής συνιστά ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεση τους για την συλλογή, αποθήκευση, καταχώριση, διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται παρακάτω.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 2472/1997 είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280 (εφεξής «Newsphone Hellas SA»).

Είδος δεδομένων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας :

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπληρώνουν οι χρήστες :

 • όταν εγγράφονται στην υπηρεσία,
 • όταν δημιουργούν το προφίλ τους
 • όταν εισέρχονται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του διαδικτυακού τόπου και
 • όταν χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου

Επίσης συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών (log files) του διακομιστή (server) του διαδικτυακού τόπου, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες (cookies), η IP (internet protocol) διεύθυνση, δεδομένα κίνησης και ειδικότερα οι κωδικοί πρόσβασης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της σύνδεσης με τον διαδικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) του διαδικτυακού τόπου αφορούν αποκλειστικά την διασύνδεση του χρήστη με τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν την διασύνδεση του χρήση με άλλους διαδικτυακούς τόπους.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στον διαδικτυακό τόπο

Η εταιρεία τηρεί Αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι εάν ο χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και εν γένει προωθητικά μηνύματα αναφορικά με τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να επιλέξει το σχετικό κουτί επιλογής (check box) κατά την εγγραφή του στον διαδικτυακό τόπο ή μέσω της ενότητας «Οι ειδοποιήσεις μου» στο λογαριασμό του.

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης :

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι

 • η παροχή των υπηρεσιών
 • η αποστολή προωθητικών μηνυμάτων στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα του χρήστη για αυτό
 • η παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης
 • η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των χρηστών
 • η εκκαθάριση των οφειλών των χρηστών

Σκοπός της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων κίνησης είναι:

 • η ανίχνευση απάτης
 • η χρέωση των συνδρομητών
 • στατιστικοί λόγοι

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του διαδικτυακού τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδομένων κίνησης:

Αποδέκτες των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών είναι :
Α) τα εγγεγραμμένα μέλη των υπηρεσιών,
Β) συνεργαζόμενα με τον διαδικτυακό τόπο νομικά πρόσωπα και το προσωπικό τους
Γ) οι αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με σκοπό τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994.

Αποδέκτες των δεδομένων κίνησης είναι :
Α) συνεργαζόμενα με τον διαδικτυακό τόπο νομικά πρόσωπα και το προσωπικό τους
Β) οι αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με σκοπό τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994.

Διευκρινίζεται ότι η NEWSPHONE HELLAS SA ως πάροχος των υπηρεσιών δεν εγγυάται για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τους ανωτέρω αποδέκτες και ουδόλως ευθύνεται έναντι των υποκειμένων των δεδομένων για την τήρηση ή μη του νόμου από αυτούς όσον αφορά στα δεδομένα τους.

Έκταση της επεξεργασίας :

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, στην καταχώριση στο σύστημα του διαδικτυακού τόπου, στην αποθήκευση και στη διαβίβαση αυτών στους αναφερόμενους ανωτέρω αποδέκτες για τους σκοπούς επεξεργασίας.

Διάρκεια διατήρησης δεδομένων :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, καθώς και τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται από τον διαδικτυακό τόπο μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας. Τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται για όσο χρόνο ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων :

Αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 13 του ν. 2472/97, τα οποία μπορούν να ασκήσουν είτε στέλνοντας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Θησέως 280, Καλλιθέα είτε προωθώντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση info@parea.gr

COOKIES

Μέσω του διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις χρηστών

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων από τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου. Εάν ο διαδικτυακός τόπος λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, έχει δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του χρήστη.

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Στα δεδομένα έχει πρόσβαση μόνον ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της NEWSPHONE HELLAS SA. Λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων κατά τυχαίας ή παράνομης καταστροφής τους ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης αποθήκευσης, επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποκάλυψης.

Η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων έχει κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66.